• Håkan - Mats

Certifikat & Ledningssystem

Våra företag skall vid varje tillfälle, och med utgångspunkt från kundernas krav, våra egna resurser och förutsättningar, arbeta för att uppfylla gjorda åtaganden på det sätt och inom de ramar som finns för varje enskilt uppdrag.

För att uppnå våra mål har vi utarbetat ett integrerat Ledningssystem för:
- Kvalitet enligt SS-EN ISO 9001:2008;
- Miljö enligt SS-EN ISO 14001:2004;
- Arbetsmiljö enligt ”AFS 2001:1” (Arbetsmiljöverkets författningssamling för systematiskt arbetsmiljöarbete);
- Trafiksäkerhet enligt SS-EN ISO 39001:2012.

Företagen är certifierade i enlighet med
Sveriges Åkeriföretags allmänna revisionsbestämmelser.

Nerladdnings bara dokument för vårt Ledningssystem:

   B Mattsson Åkeri AB - Kvalité-certifikat - ISO 9001

   B Mattsson Åkeri AB - Miljö-certifikat - ISO 14001

   B Mattsson Åkeri AB - Arbetsmiljö-certifikat - AFS 2001:1

   B Mattsson Åkeri AB - Trafiksäkerhet enligt SS-EN ISO 39001:2012-certifikat

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.